top of page
DIËTIST
 

Je kunt bij de diëtist terecht zowel met als zonder verwijsbrief van behandelend (huis)arts. Zonder verwijsbrief vindt er vooraf een korte screening plaats.De diëtist bekijkt het voedingspatroon en het gewicht(sverloop). Omdat ieder mens anders is, zal de behandeling van de diëtist ook maatwerk zijn. Tijdens het eerste gesprek staan we daarom uitgebreid stil bij:- eetgewoontes en eetgedrag;- gewichtsgegevens;- gezondheid;- medische gegevens;- verwachtingen en wensen. Aan de hand van deze gegevens stellen we samen een individueel voeding – en/of dieetplan op. In de daarop volgende consulten evalueren we het persoonlijke voeding- en/of dieetplan, en passen dit eventueel (verder) aan de persoonlijke situatie aan. Samen zoeken we naar oplossingen voor gesignaleerde  knelpunten. Uiteraard geeft de diëtist ook ondersteuning bij het opvolgen van het advies, bijvoorbeeld door middel van oefeningen, motivatietechnieken en praktische informatie.

Ik ben Monique Reuver, diëtist en 35 jaar werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en het specialistisch TOP GGZ centrum voor Eetstoornissen, de Ursula. Hierdoor heb ik me kunnen specialiseren in de vakgebieden Psychiatrie en Eetstoornissen. Tevens ben ik bestuurslid van de NDE (Nederlandse Diëtistenvereniging Eetstoornissen wat ontstaan is uit de stuurgroep VIE (Voedingsinterventie Eetstoornissen, landelijk netwerk voor diëtisten werkzaam binnen de eetstoornissen) waarvan ik lid ben geweest vanaf de oprichting in 1998. Ik ben verbonden aan de regionale en landelijke organisatie van Diëtisten in de Psychiatrie (DPN). 

Sinds 5 jaar ben ik ook lid van de NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen) Congrescommissie. 

Ik ben getrouwd en heb 2 prachtige kinderen.

Het werken in een multidisciplinair team is zeer belangrijk voor de behandeling van veel  ziektebeelden en/of eetstoornissen, omdat er nou eenmaal meerdere niveaus bij betrokken zijn. Ik vind het fantastisch deze mogelijkheid te kunnen bieden binnen Groepspraktijk-IK. Zeker omdat iedere mens uniek is en een persoonlijke benadering en behandeling vereist.

bottom of page