top of page
DIËTIST
 

Je kunt bij de diëtist terecht zowel met als zonder verwijsbrief van behandelend (huis)arts. Zonder verwijsbrief vindt er vooraf een korte screening plaats.De diëtist bekijkt het voedingspatroon en het gewicht(sverloop). Omdat ieder mens anders is, zal de behandeling van de diëtist ook maatwerk zijn. Tijdens het eerste gesprek staan we daarom uitgebreid stil bij:- eetgewoontes en eetgedrag;- gewichtsgegevens;- gezondheid;- medische gegevens;- verwachtingen en wensen. Aan de hand van deze gegevens stellen we samen een individueel voeding – en/of dieetplan op. In de daarop volgende consulten evalueren we het persoonlijke voeding- en/of dieetplan, en passen dit eventueel (verder) aan de persoonlijke situatie aan. Samen zoeken we naar oplossingen voor gesignaleerde  knelpunten. Uiteraard geeft de diëtist ook ondersteuning bij het opvolgen van het advies, bijvoorbeeld door middel van oefeningen, motivatietechnieken en praktische informatie.

Ik ben Monique Reuver, diëtist, en 25 jaar werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en het specialistisch centrum voor Eetstoornissen, de Ursula. Hierdoor heb ik me kunnen specialiseren in de vakgebieden Psychiatrie en Eetstoornissen. Tevens ben ik al 15 jaar lid van de werkgroep VIE (Voeding Interventie Eetstoornissen) die als landelijk netwerk een belangrijke informatiebron is voor diëtisten die werken in dit vakgebied. Ik ben verbonden aan de regionale en landelijke organisatie van Diëtisten in de Psychiatrie (DPN). Ik ben getrouwd en heb 2 heerlijke pubers.

Het werken in een multidisciplinair team is zeer belangrijk voor de behandeling van veel  ziektebeelden en/of eetstoornissen, omdat er nou eenmaal meerdere niveau’s bij betrokken zijn. Ik vind het fantastisch deze mogelijkheid te kunnen bieden binnen groepspraktijk-IK. Zeker omdat iedere mens uniek is en een persoonlijke benadering en behandeling vereist.

bottom of page